Arvoperustainen valmennus

Minulle terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn kehittämisessä on lopulta kyse jokaisen yksilön ainutlaatuisuuden kunnioittamisesta. Jokainen kohtaaminen on yksilöllinen ja minulle on äärimmäisen tärkeää kunnioittaa jokaista asiakasta omana itsenään. Kaikki lähtee liikkeelle sinun kuuntelemisesta ja sinun elämäntilanteen ja tarpeiden kartoittamisesta ja ymmärtämisestä.

Omaa toimintaani ohjaavat seuraavat arvot

  • Yksilöllisyyden arvostaminen ja huomioiminen
  • Yksilön toimijuuden ja oman oppimisen tukeminen
  • Toiminnan perustuminen tutkittuun tietoon

Arvot näkyvät niin asiakkuussuhteen reunaehdoissa kuin käytännön valmennustyössä ja käyttämissäni menetelmissä. Toimintaani ohjaa käsitys valmennuksesta, joka nojaa arvo- ja omistautumispohjaiseen ohjaukseen. Sen kulmakiviä ovat kokemuksellisuuden, hyväksynnän, toimivuuden ja joustavuuden periaatteet.

Oman käyttäytymisen muuttaminen ei ole aina helppoa. Eikä sitä yleensä helpota kuri, tiukat rajoitteet tai itsensä väsyttäminen erilaisilla ohjeilla. Lähden valmennuksessani aina yksilön vahvuuksista ja henkilökohtaisesta tilanteesta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa esimerkiksi elintapaohjauksessa? Kuvaan usein omaa elintapaohjaustani lempeäksi elämäntapaohjaukseksi sillä haluan korostaa hyvän tekemistä itselle ja sitä, että suuria muutoksia saadaan usein aikaan tekemällä aluksi hyvin pieniltä tuntuvilta muutoksia tekemällä. Lempeällä elämäntapamuutoksella haluan korostaa sitä, että jotakin elämän osa-aluetta, esimerkiksi liikuntakäyttäytymistä tai syömiskäyttäytymistä uudelleen pohdittaessa, on aina tärkeintä ottaa huomioon elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Myös psyykkisessä valmennuksessa ja elämänhallintataitojen valmennuksessa ajattelen, että keskiössä on vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen sekä näiden vahvistaminen niin, että sinun on mahdollista saada itsestäsi paras mahdollinen irti asiassa, joka on sinulle tärkeä.