Arvolupaukseni

Sinulle

Vaikka puhumme terveydestä usein, ei sen määritteleminen, saati vaaliminen, aina ole kovin helppoa. Itse ajattelen, että terveydessä on kyse moniulotteisesta kokonaisuudesta, jota ei kannata rakentaa yksityiskohtainen hienosäätö edellä vaan isoista suuntaviivoista lähtien. Usein keskitymme näkyviin, fyysiseen terveyteen liittyviin asioihin, mutta terveys ja kokonaisvaltainen toimintakyky on paljon muutakin: Siihen liittyy niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin ulottuvuuksia.

 

Terveydessä on siis kyse muun muassa siitä, koetko sinä, että sinulla on fyysisesti mahdollisuus tehdä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä, siitä onko sinulla mahdollisuus ja rohkeus elää elämää, joka on omien tavoitteidesi ja toiveittesi suuntaista ja koetko, että saat jakaa elämäsi sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus elää toivomansa kaltaista elämää täysillä – myös sinulla.

 

Minulle terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn kehittämisessä on lopulta kyse yksilön elämän ainutlaatuisuuden kunnioittamisesta. Jokainen kohtaaminen on yksilöllinen ja minulle on hyvin tärkeää kunnioittaa jokaista asiakasta omana itsenään. Kaikki lähtee liikkeelle sinun kuuntelemisesta ja sinun elämäntilanteen ja tarpeiden kartoittamisesta ja ymmärtämisestä.

 

Omaa toimintaani ohjaavatkin seuraavat arvot:

Ihmislähtöisyys

Yksilöllisyyden arvostaminen ja huomioiminen

Yksilön toimijuuden ja oman oppimisen tukeminen

Toiminnan perustuminen tutkittuun tietoon

 

Arvot näkyvät niin asiakkuussuhteen solmimisessa kuin käytännön valmennustyössä ja käyttämissäni menetelmissä. Toimintaani ohjaa käsitys valmennuksesta, joka nojaa arvo- ja omistautumispohjaiseen ohjaukseen. Sen kulmakiviä ovat kokemuksellisuuden, hyväksynnän, toimivuuden ja joustavuuden periaatteet. Kuvaankin usein esimerkiksi omaa elintapaohjaustani lempeäksi elintapaohjaukseksi sillä haluan korostaa hyvän tekemistä itselle ja sitä, että suuria muutoksia saadaan usein aikaan tekemällä aluksi hyvin pieniltä tuntuvilta muutoksia.

 

Lempeällä elintapamuutoksella haluan korostaa sitä, että jotakin elämän jotakin osa-aluetta, esimerkiksi liikuntakäyttäytymistä tai syömiskäyttäytymistä uudelleen pohdittaessa, on aina tärkeintä ottaa huomioon sinun yksilöllinen elämäntilanne kokonaisuudessaan. Sama pätee psyykkiseen valmennukseen ja elämänhallintataitojen harjoitteluun. Näissäkin lähdemme liikkeelle vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja niiden vahvistamisesta niin, että sinun on mahdollista saada itsestäsi paras mahdollinen irti asiassa, joka on sinulle tärkeä.