Arkitaitojen valmennus

Elämänhallintataitoja tarvitsee meistä jokainen. Ne auttavat tekemään arjesta sujuvampaa ja mielekkäämpää. Kyse on lopulta hyvin yksinkertaisista asiosta – ja silti juuri sellaisista, jotka tuntuvat meistä monista arjessa vaikeilta toteuttaa.  Usein kyse on jokapäiväisten asioiden pohtimisesta ja tekemisestä uudella tavalla – tavalla, joka suojelee ja lisää omia voimavaroja sen sijaan, että kuluttaisi niitä. Tästä syystä puhun itse elämänhallintataitojen kohdalla ‘arkitaidoista’.

Tietyt asiat ovat tyypillisesti oikeilla raiteillaan silloin, kun sinulla on tunne, että hallitset elämääsi ja arkeasi. Jos jokin niistä ontuu, saattaa sinusta pikemminkin tuntua siltä, että elämä hallitsee sinua. Tällaisia asioita ovat:

Elämänhallinnassa kyse on taidoista, joita voidaan kehittää ja harjoitella. Usein auttaa, kun omaa elämää ja siihen vaikuttavia peruspilareita tarkastelee yhdessä jonkun toisen kanssa. Joskus varsin kuormittavistakin tilanteista ja olosuhteista syntyy oma ‘normaali’, mutta jo pienillä teoilla voi vaikuttaa omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Tehdään yhdessä kartta, josta näemme mitkä polut sinun elämässä vievät oikeaan suuntaan ja mitkä mahdollisesti umpikujaan. Rakennetaan uusia polkuja ja tarkistetaan kompassi – pian huomaat jaksavasi paremmin omassa arjessasi.