Hyvinvointivalmennus yrityksille

Yrityksen menestys nojaa henkilöstön hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä myös sitoutuu tehtäväänsä. Arvostamalla henkilöstöä, panostat suoraan yrityksesi kukoistukseen. Hyvinvointivalmennus yrityksille tähtää organisaation inhimilliseen kehittämiseen.

Hyvinvointi ja jaksaminen sekä työssä että työn ulkopuolella auttaa työntekijöitä suoriutumaan haastavissa työelämän tilanteissa. Sillä on merkittäviä vaikutuksia niin yrityksen tuloksen kuin inhimillisen, yksilön kokemusmaailman näkökulmista tarkasteltuna.

Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamisen tukeminen on ehkä merkittävin teko, jota yritys voi menestyksen eteen tehdä.

Kehittäminen ja valmennus perustuu näkemykseni mukaan aina nykytilan ymmärrykseen ja siitä johdettuihin konkreettisiin tavoitteisiin.

Tarjoan yrityksellenne asiantuntevasti ja tutkittuun tietoon perustuen:

  • Hyvinvointikartoitukset + liikkeenjohdon konsultoinnin
  • Hyvinvointiin, terveyden edistämiseen, ravitsemukseen ja kunto- ja terveysliikuntaan liittyvän koulutuksen ja valmennuksen
  • Psyykkiseen valmennuksen liittyvät luennot ja koulutuksen kattaen teemat, kuten stressinhallinta kuormittavissa tilanteissa ja ympäristöissä sekä motivaatio ja tavoitteiden kirkastaminen työssä.

Kunkin yrityksen henkilöstö ja tilanne ovat ainutlaatuisia. Tästä johtuen myös yrityksen tarpeet ja toiveet eroavat toisistaan.

Ota yhteyttä, kartoitetaan juuri teidän tilanne yrityksen omista lähtökohdista käsin ja rakennetaan teille sopiva kokonaisuus. Se voi olla kaikkea yksittäisen luennon ja pidemmän kartoitukseen perustuvan valmennuksen välillä.