Menestyminen urheilussa ja mielekkyys, joka saa urheilijan sitoutumaan harjoitteluun ja pysymään omassa lajissaan edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä valmennuksesta ja urheilijan elämäntilanteesta. Pelkkä lajiharjoittelu ja fyysinen harjoittelu eivät useinkaan takaa parasta mahdollista lopputulosta vaan elämänhallintataidoilla ja psyykkisillä taidoilla on keskeinen rooli onnistumisessa ja mielekkäässä tekemisessä.

Elämänhallintataitoja tarvitsee meistä ihan jokainen eikä ole syytä olettaa, että asioiden tarvitsee olla perusteellisesti pielessä ennen kuin omia elämänhallintataitojaan ensimmäisen kerran pohtii ja kehittää. Kyse on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisista asiosta – ja silti juuri sellaisista – jotka tuntuvat meistä monista arjessa vaikeilta hallita. 

On aivan tyypillistä, että urheilija kamppailee harjoittelun ja muun elämän tasapainottelun välillä ja moni hyötyisi elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittämisestä. Mitä nuorempana urheilija oppii ottamaan nämä asiat kokonaisvaltaisesti huomioon, sitä paremmin hänen on urheilijana kasvaessaan mahdollista ylläpitää tasapainoista kokonaisuutta. Elämänhallinnan kannalta olennaisia taitoja erityisesti urheilijalle ovat:

  • Arvot ja päivittäiset valinnat omassa elämässä
  • Arjen fyysisen kuormittavuuden huomioiminen harjoittelun suunnitelussa
  • Terveelliseen ruokavalioon liittyvät taidot
  • Riittävästä unesta ja levosta huolehtiminen
  • Urheilun ohella muiden mielekkäiden asioiden vaaliminen elämässä
  • Merkityksellisten ihmissuhteiden solmiminen ja ylläpitäminen

Elämänhallinta on siis nippu erilaisia taitoja, joita voidaan oppia ja kehittää. Usein auttaa, kun omaa elämää ja siihen vaikuttavia peruspilareita tarkastelee yhdessä jonkun toisen kanssa. Joskus varsin kuormittavistakin tilanteista ja olosuhteista syntyy oma ’normaali’ ja jo pienillä teoilla voi vaikuttaa omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Urheiluun liittyy myös paljon tilanteita, joissa urhelijan tulee suoriutua hyvin ja saada itsestään paras mahdollinen irti. Tämä ei ole itsestään selvää, vaikka kauden kunto olisi fyysisistä lähtökohdista tarkasteltuna loistava.

Suoriutuminen vaativissa tilanteissa riippuu siitä, kuinka hyviä taitoja ja toimivia tapoja urheilija on tällaisia tilanteita varten kehittänyt. Erilaiset tilanteet ja erilaiset urheilulajit vaativat psyykkiseltä suorituskyvyltä hieman erilaisia asioita. Joissakin lajeissa korostuu kyky sietää painetta ja rentoutua, kun taas joissakin olennaista on osata keskittyä täysillä juuri oikealla hetkellä. Taitoja, joista on hyötyä monenlaisissa vaativissa tilanteissa ovat taasen muun muassa kyky asettaa itselleen tavoitteita ja sitoutua niihin sekä kyky uskoa itseensä silloin kun sitä eniten vaaditaan. Yhteistä näillekin kaikille taidoille, kuten elämänhallintataidoille, on se, että niitä voi harjoittaa ja kehittää. 

Tarjoan urheiluseurallesi:

  • Elämänhallintataitoihin ja psyykkisiin taitoihin liittyvät luennot
  • Psyykkisen valmennuksen perusteet -koulutuksen valmentajille
  • Psyykkiseen valmennukseen ja psyykkisiin taitoihin liittyvät toiminnalliset työpajat urheilijoille

Ota yhteyttä niin rakennetaan yhdessä juuri teidän seuraanne parhaiten palveleva kokonaisuus!