Suoriutuminen vaativissa tilanteissa riippuu siitä, kuinka hyviä taitoja ja toimivia tapoja olet tällaisia tilanteita varten kehittänyt.

Erilaiset tilanteet ja erilaiset urheilulajit vaativat psyykkiseltä suorituskyvyltä hieman erilaisia asioita. Joissakin korostuu kyky sietää painetta ja rentoutua kun taas joissakin olennaista on osata keskittyä täysillä juuri oikealla hetkellä. Taitoja, joista on hyötyä monenlaisissa vaativissa tilanteissa ovat taasen muun muassa kyky asettaa itselleen tavoitteita ja sitoutua niihin sekä kyky uskoa itseensä silloin kun sitä eniten vaaditaan. Yhteistä näille kaikille taidoille on se, että niitä voi harjoittaa ja kehittää. 

Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä mitä oma lajisi tai elämäntilanteesi sinulta eniten vaatii, mitkä ovat vahvuuksiasi ja mitkä niitä asioita, joiden vahvistaminen tekee sinusta psyykkisesti vahvemman. 

Esimerkkejä palveluista

Psyykkisen lajianalyysin teko ja psyykkiset taidot 150€

Urheilijan kanssa yhdessä analysoidaan mitä hänen oma lajinsa psyykkisiltä taidoilta erityisesti vaatii sekä tunnistetaan urheilijan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita psyykkisten taitojen saralla, jotta urhelija osaa jatkossa aiempaa paremmin huomioida nämä omatoimisessa harjoittelussa. 1 tapaaminen, 2h.

Työkaluja psyykkisten taitojen kehittämiseen 450€

Urheilija saa hänen lajiinsa ja elämäntilanteeseensa sopivia käytännönläheisiä työkaluja psyykkisten taitojen vahvistamiseen. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä viisi tapaamista (a’ 1,5h) ja materiaalipaketti. Soveltuu hyvin jatkoksi psyykkisen lajianalyysin teolle.