Inspiroivat ja asiantuntevantvalmennukset yrityksille

Kaipaako yrityksenne/työpaikkanne valmennusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, arjen jaksamisen tai hyvän olon tekojen teemojen äärellä? Kerro ideastasi tai tarpeestasi, niin lähdetään yhdessä ideoimaan ja toteuttamaan.

Työ on iso osa elämää ja aina sitä ei ole helppoa rajata muusta elämästä. Se miten jaksamme työssä resonoi vapaa-ajalle ja se, millaista vapaa-aikamme on, vaikuttaa jaksamiseen työssä. Työnantajalla on iso merkitys ja rooli työhyvinvoinnin tukemisessa ja vahvistamisessa, mutta parhaimmassa tapauksessa työnantaja haluaa olla työntekijöidensä tukena myös muissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asioissa.

Olen työskennellyt elintapa- ja hyvinvointivalmentajana usean vuoden ajan ja huomannut, miten tyytyväisimpiä työhönsä ovat ne henkilöt, jotka kokevat että heidän työpaikallaan ollaan kiinnostuneita henkilöstön jaksamisesta ja voimavaroista. Tämä voi tarkoittaa monenlaisia asioita liikuntaetuuksien tarjoamisesta joustavaan työaikaan ja erilaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin.

Hyvinvointivalmennukset yrityksille

Tarjoan yrityksen tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia ja työpajoja, jotka auttavat tukemaan yrityksen henkilöstön hyvinvointia. Valmennukset toteutetaan aina keskustelevina ja vuorovaikutteisina, jolloin osallistujilla on mahdollisuus nostaa keskusteluun juuri heitä askarruttavia kysymyksiä. Luennot hyvinvointia tukevien elintapojen ja erilaisten neuvojen osalta ovat oman ajatteluni mukaan tunkkainen tuulahdus menneisyydestä. Tieto on harvoin se asia, jota ihmiset hyvinvointinsa tueksi kaipaavat. Enemmän he kaipaavat tukea, kuuntelevaa ja oivalluttavaa uudenlaisen näkökulman tuojaa, joka voi auttaa hahmottamaan omaa elämäntilannetta ulkopuolisen silmin, tunnistamaan haastavia tekijöitä mutta myös voimavaroja, kiinnittämään huomiota pelkkien ongelmien sijaan myös ratkaisuihin – sellaisiin, joita voidaan soveltaa omassa elämässä.

Hyvinvointikoulutuksissa voidaan käsitellä teemoja kuten:

  • Miten arki ja työelämä haastavat omaa jaksamista?
  • Millaisia vaatimuksia omaan itseen kohdistuu ja mistä omat voimavarat rakentuvat?
  • Millaisista asioista kokemus elämänhallinnasta omalla kohdalla rakentuu?
  • Miten itse reagoi kuormittavissa tilanteissa?
  • Miten voisi oppia toimimaan tavalla, joka auttaa jaksamaan ja voimaan paremmin?

Laaja-alainen koulutustaustani (Kasvatuspykologian tohtori, liikunnanohjaaja AMK ja ravitsemustieteen maisteri) mahdollistavan aidosti eri hyvinvoinnin osa-alueita integroivan valmennuksen tuottamisen ilman usean eri alan osaajan etsimistä.

Puhujaksi tilaisuuksiin

Olen käytettävissä asiantuntijana erilaisiin hyvinvointiin, elintapamuutoksiin sekä muun muassa ruoka- ja liikuntasuhteeseen liittyviin keskustelutilaisuuksiin tai haastatteluihin.

Kiinnostaako yhteistyö?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää

Moniammatillinen yhteistyö

Yhteistyössä on voimaa. Tarvitsetko käyttäytymistieteilijää, ravitsemustieteilijää ja liikunnanohjaajaa yhteistyöprojektiin? Upeaa, innostun aina yhteisestä tekemisestä. Laita viestiä! Juodaan kuppi kahvia ja katsotaan mitä upeaa keksimme yhdessä.

Laita viestiä